Sök
Hyr ut
 • Du har inga favoriter.

Favoriter:0 Annonser

Logga in

Förbjudna Föremål

För din, hyresvärdens, andra hyresgästers, hela anläggningens samt omgivningens säkerhet finns det vissa saker du inte får förvara.

Följande föremål och material är förbjudna och får under inga omständigheter förvaras i ett utrymme*.

 

1. Skjutvapen, sprängmedel, apparater och medel för att förlama, paralysera eller liknande

 • Eldvapen eller delar till eldvapen, t.ex. gevär och pistoler
 • Övriga vapen såsom harpuner, pilgevär, pilbågar, armborst, pilar, elchockvapen, t.ex. elpistoler och liknande
 • Apparater för bedövning och avlivning av djur
 • Funktionsnedsättande eller tillfälligt paralyserande kemikalier, gaser och sprayer, som t.ex. pepparspray, tårgas och sprayer innehållande syra.

2. Explosiva, lättantändliga, giftiga, frätande, miljöfarliga, hälsofarliga, kemiska, radioaktiva och andra farliga material som kan orsaka allvarlig skada eller olägenhet.

 • Ammunition, tändhattar, tändrör, detonatorer
 • Minor, granater och andra militära spränganordningar
 • Fyrverkeripjäser och annan pyroteknisk utrustning
 • Rökbomber och rökpatroner
 • Dynamit, krut och plastiska sprängämnen
 • Starkt frätande och oxiderande ämnen och organiska peroxider, inkluderat blekmedel och reparationssatser för bilkarosser
 • Gaser som t.ex. propan och butan samt gasbehållare 
 • Radioaktivt material
 • Brandfarliga fasta ämnen och vätskor eller på annat sätt brandreaktiva varor samt självantändande material, exempelvis magnesium, braständare, fyrverkeripjäser, signalbloss, metanol och bensin.
 • Asbest

3. Livsmedel och andra lättfördärvliga färskvaror eller något som kan orsaka mögel, bakterier eller angrepp.

 • Mat och dryck

4. Avfall och allt material som kan uppfattas som avfall.

 • Kemikalier 
 • Bekämpningsmedel
 • Lösningsmedel
 • Bränslen

5. Stöldgods eller olagliga föremål, såsom narkotika, narkotikautrustning, läkemedel etc.

 • All typ utav narkotika och läkemedel, receptbelagda eller icke receptbelagda
 • All typ utav stöldgods eller olagliga föremål

6. Organismer såsom djur, växter, insekter, svamp, bakterier 

 • Alla typer av levande samt icke levande.

7. Användning av utrymmet som bostad

Utrymmet får enbart användas i förvarings-ändamål och får ej brukas som bostad, övernattningsplats eller liknande. Undantag gäller för husvagn-, husbil- och båtplats.

 

8. Övrigt

 • Alla typer av illegala föremål.
 • Kontanter och värdepapper
 • Smittsamma eller biologiskt farliga material, t.ex. innehåller bakterier eller virus.
 • Giftiga substanser.
 • Föremål som skapar buller, genererar värme eller ökar i storlek
 • Vätskor
 • Föremål som avger rök eller stark lukt
 • Föremål som producerar gas eller läcker vätska 
 • Föremål som kan ogiltigförklara en försäkring som annars täckt föremålen eller lagringsutrymmet.

Det är vidare förbjudet att förvara alla typer av föremål, material, vätskor och liknande som enligt Sveriges Rikes Lag är förbjudet att inneha, förbruka, eller förvara.

*Samtliga listade gods, material eller liknande är exempel på förbjudet gods, men ej begränsat till.