Search
Add Listing
  • You have no bookmark.

Your Wishlist : 0 listings

Sign In

Vi tror på cirkularitet

Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin och sparar massor av CO2 när oanvända parkeringsplatser återanvänds. Hejdå nyproduktion!

env

Delad lycka är dubbel lycka

Att stå bakom en cirkulär förvaringstjänst som gör att vi gemensamt kan göra skillnad tycker vi känns toppen! För oss känns det viktigt att förmedla vad det innebär för klimatet att vi återanvänder oanvända utrymmen istället för att producera nya.

För att få vetskap om vilken skillnad vi faktiskt gör har vi tagit reda på hur mycket koldioxid (CO2) byggnader står för och vad vi sparar på varje uthyrning. Byggnader står för ca 1/3 av koldioxid utsläppen världen över och fastighetsrelaterade utsläpp känns då naturligt som den faktor man först bör åtgärda.

Att hyra förvaring via Rymla innebär att oanvända utrymmen återbrukas, när det annars hade behövts byggas nya. Så, delad lycka är dubbel lycka!

Så här jobbar Rymla med FNs globala mål

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Rymla är stolta över att tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. 


8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Genom upprepat återbruk av parkeringsutrymmen möjliggörs alternativ för ekonomisk tillväxt utan miljöförstöring, och skapar även incitament för våra värdar, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Våra Rymlare delar på samma parkeringssutrymmen istället för att efterfråga parkering i nya lokaler geografiskt långt borta, vilket ökar nyttjandet av befintliga resurser och minskar behovet av nyproduktion.

12.5 Minska mängden avfall markant

Rymla som digital cirkulär marknadsplats gör det tillgängligt för många att på ett enkelt sätt återbruka befintliga och oanvända parkeringsutrymmen, vilket förebygger och minskar mängden avfall.

 

gubbetillhemsida1

Hyr flexibelt förvaringsutrymme och parkeringsplats per dag eller månad

gubbetillhemsida (kopia)

Hjälp miljön och bli en miljökämpe

Namnlöst-1

Börja parkera eller förvara!

Vi ställer om för cirkulär parkering!

Istället för att konstruera nya anläggningar, skövla grönområden eller förflytta oss geografiskt långt bort, kan vi låta befintliga och lokala parkeringsutrymmen cirkulera – föreställ dig vilken skillnad vi kan göra för klimatet genom att eliminera hela produktionskedjan. Rymla revolutionerar parkeringsmarknaden och förändrar spelreglerna till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans går vi in i en ny tid där vi kan dela och förvara det vi behöver när vi behöver det. Det gör att vi slutar slösa resurser vi inte har och får större frihet att förändra och vara kreativa med det som redan finns.

Vi tror på cirkularitet!