Sök
Hyr ut
  • Du har inga favoriter.

Favoriter:0 Annonser

Logga in

Jämställdhets och diskrimineringspolicy

Vi på Rymla värnar om vårt community, våra användare och dess trygghet.

Vi förväntar oss att våra användare behandlar varandra likvärdigt med respekt, i enlighet med lagen och utan diskriminering. 

Man får inte:

  • Neka avtal med en användare på grund av dess: ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civilstånd, politisk anhörighet eller funktionsnedsättning.
  • Införa olika villkor baserat på ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civilstånd, politisk anhörighet eller funktionsnedsättning.  
  • Lägga upp en lista eller göra något uttalande som avskräcker eller indikerar en preferens för eller mot någon gäst på grund av ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civilstånd, politisk anhörighet eller funktionsnedsättning. 
  • Förbjuda eller begränsa användningen av mobilitetsutrustning.
  • Ta ut ett högre pris för gäster på grund av dess: ras, färg, etnicitet, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, civilstånd, politisk anhörighet eller funktionsnedsättning.

Rekommendation: Förvaringsvärden kan delge information om förvarings- / parkeringsutrymmets åtkomst (eller bristande åtkomst), så att gäster med funktionshinder kan göra en individuell bedömning om lagringsutrymmet är lämpligt för deras behov.

Könsidentitet

Vi på Rymla betraktar samtliga kön som det som individen identifierar sig med. En förvaringsvärd har rätt att göra ett utrymme tillgängligt för enbart gäster av värdens kön, där det är baserat på trygghet och / eller säkerhet.

Vad händer om en användare inte följer våra policyer inom detta område och som gäller för hela plattformen?

Om en annons innehåller språk eller liknande som strider mot denna policy för jämställdhet och diskriminering, kommer värden bli ombedd att ta bort språket och bekräfta sin förståelse och avsikt att följa denna policy och dess underliggande principer.

Rymla kan, efter eget gottfinnande, vidta åtgärder som vi anser nödvändiga för att upprätthålla en trygg och säker plattform, inkluderat avstängning från plattformen.