Search
Add Listing
  • You have no bookmark.

Your Wishlist : 0 listings

Sign In

Omocom Försäkring

Omocom Försäkring

Vad är Omocom?

Omocom är en försäkringsförmedlare som distribuerar skräddarsydda försäkringar – Ett traditionellt försäkringsbolag, W.R Berkley Insurance Nordic, står bakom och tar risken. Omocom har ett cirkulärt tänk vilket innebär att vi vill främja användning av befintliga prylar genom att skräddarsy försäkringar för just detta. Så att fler ska våga hyra ut!

Omocom har sitt eget skaderegleringsteam som tar emot och hanterar skadeanmälningar blixtsnabbt förklarar på ett sätt så att alla ska förstå. Har du en försäkringsfråga eller behöver anmäla en skada är det Omocom som du kontaktar!

Kontakta oss på Omocom

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring försäkringen, eller behöver göra en skadeanmälan.

Vanliga frågor och svar


Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för skada, stöld eller förlust och är både en allrisk-försäkring och självriskeliminerings-försäkring.

Allriskförsäkringen ersätter oförutsedda händelser där din förvarade egendom helt har gått förlorad eller minskat i värde, t ex vid vattenskada, brand eller inbrott. Om din ordi- narie hemförsäkring ersätter skadan, ersätter Omocom kostnaden för självrisken.

Du kan inte få ersättning både för allrisk och för självriskersättning i samma skadehändelse – det ena eller det andra gäller, beroende på vad din egen hemförsäkring täcker.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen under förutsättning att du följer Rymlas användarvillkor. 

Finns det en självrisk?
Ja, försäkringen gäller med en självrisk på 1 000 kronor per skadehändelse.

Maximal ersättning
För varje skadehändelse ersätter försäkringen som mest 10 000 SEK.

Det har skett en skada, hur gör jag nu? 

En skada eller stöld anmäls via Omocoms skadeanmälningsformulär så fort som möjligt efter att skadan är upptäckt. Om det gäller stöld ska även en polisanmälan göras. Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning (ersättning i form av inköp av likvärdig egendom) eller kontant ersättning. Ersättning lämnas högst upp till det marknadsvärde egendomen anses ha efter avdrag för slitage, ålder och bruk enligt ersättningstabell i villkoren. 

Om skador har uppstått på egendomen och det har bedömts att det går att reparera skadorna kan du efter vårt godkännande lämna in din egendom till en reparatör. Detta förutsätter att reparationskostnaden inte överstiger egendomens marknadsvärde. Vid reparation betalar du reparatören och skickar sedan
in kvitto till oss. Om reparationskostnaden uppgår till ett högre belopp kan vi, efter överenskommelse med reparatören, ta kostnaden direkt via faktura.