HÅLLBARHET

Vårt engagemang för klimatet och miljön är grundläggande
för hela verksamheten.

Städer skapade för att leva,

fria från stress och föroreningar

Parkeringsdelning har potential att bidra till att minska föroreningar i städer genom att använda de parkeringsplatser som redan finns och förbättra tillgången till dessa.

Vi tar ett helhetsgrepp för att hantera vår miljöpåverkan och strävar alltid efter att förbättra våra hållbarhetspraxis.

Viktiga steg hittills​Enhanced access to mobility

Shared micromobility provides a convenient complement to the public transport network, enhancing citizens' access to sustainable transportation. For example, 55% of riders typically combine their e-scooters trip with public transport, per our user survey.

Elbilsladdning

Swappable batteries have led to significant reductions in emissions, energy consumption and contribution to traffic congestion. Batteries are swapped directly on the street, and only the used batteries must be transported for charging.
Circular vehicle program

Shared micromobility provides a convenient complement to the public transport network, enhancing citizens' access to sustainable transportation. For example, 55% of riders typically combine their e-scooters trip with public transport, per our user survey.

Vi arbetar kontinuerligt för att minska utsläppen och strävar efter att fler använder vår tjänst

Mätning av utsläpp

Som ett företag som är engagerat i ansvar och öppenhet är det möjligt för oss att fokusera våra ansträngningar för utsläppsminskning på ett målinriktat sätt.

Minska utsläppen

Vår miljöhandlingsplan fokuserar på initiativ för att minska utsläpp och strävar efter att förkorta restider i våra fordon, använda de parkeringsplatser som redan finns istället för att bygga nya och genomföra cirkulära metoder.