Rymla | Användarvillkor

December 28, 2023

För att alla ska kunna parkera tryggt och säkert på Rymla behöver du följa våra användarvillkor. Läs igenom villkoren och kontakta Rymla’s kundtjänst om det är något du är osäker över.

Senast uppdaterad: 2023-12-12

1. Bakgrund

1.1 Vänligen läs igenom användarvillkoren noggrant innan användning av rymla.com samt rymla.se. De formar ett bindande avtal mellan dig (“du”, “ni”, “dig”, “användare”, “hyresvärd” eller “hyresgäst”) och Rymla AB, som registrerats under org. Nr 559288-2350 (“vi, “oss”, “vår”, eller “bolaget”) vilka tillhandahåller användningen av denna webbplats (“webbplatsen”) och dess tjänster. 

Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Rymla’s webbplats och mobila applikationer (tillsammans kallar vi dessa för “webbplatsen”) och sådana villkor som Rymla i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Rymla’s tjänster (”Tjänsterna”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du (“du”, “ni”, “användare”, “hyresvärd” eller “hyressgäst”) dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. 

1.2 Genom att registrera dina uppgifter på webbplatsen eller använda tjänster som tillhandahålls av bolaget (“tjänsterna”) på något sätt godtar du (“användaren” eller “du”) att vara bunden av följande villkor (”Användarvillkor“), att informera bolaget om alla fordonsuppgifter som har gjorts och att betala de relevanta avgifterna. Om du inte accepterar alla villkor ska du inte använda webbplatsen. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor löpande utan föregående meddelande. Du kommer att anses ha läst och accepterat dessa villkor, inklusive eventuella ändringar, varje gång du använder webbplatsen.

1.3 Tjänsterna tillhandahålls för att underlätta utbyte av parkeringsavtal mellan användare av webbplatsen. “Parkeringsavtal” avser tillhandahållande av företag och privat parkeringsutrymme genom att användare som annonserar sådant utrymme (“Hyresvärdar”) till användare som förvarar fordon på sådant utrymme (“Hyresgäster”). Webbplatsens huvudfunktion är att tillhandahålla annonseringsutrymme och inte agera hyresmäklare eller fastighetsmäklare.

1.4 Användare behöver vara över 18 år för att använda våra tjänster. Våra tjänster är inte tillgängliga för och får inte användas av tillfälligt eller på obestämd tid upphävda användare. Om du inte är behörig, använd inte våra tjänster. 

1.5 Om du registrerar dig som en affärsenhet, genom att acceptera dessa villkor, föreställer du att du har behörighet att binda den affärsenheten till dessa villkor.

2. Registreringsprocess och förutsättningar för att använda tjänsterna 

2.1 Registrering är endast menad för fysiska personer som är över arton (18) år samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen ska kunna uppvisa dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med villkoren.

2.2 Innan du kan få tillgång till Tjänsten ska du genomföra registreringsförfarandet genom att identifiera dig med BankID samt ange fullständiga och korrekta uppgifter (inklusive, beroende på om du är en fysisk eller juridisk person, namn alt. företagsnamn, personnummer alt. org. nr, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter). Du kan kontrollera dina uppgifter på ditt användarkonto. Du ansvarar för att löpande uppdatera uppgifterna så att de är korrekta.

Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster eller krav som orsakas av att du uppgivit felaktiga uppgifter. Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller avslå användare och registreringar utan anledning.

3. Hyresvärdens annonserbjudande på Rymla

3.1 Villkoren i avsnitt 3 tillämpas för dig som använder Tjänsten i egenskap av Hyresvärd. 

Vid bekräftelse eller registrering av medlemskap har du som Hyresvärd möjlighet att annonsera erbjudanden om förvaring av fordon i ditt utrymme till Hyresgäster i enlighet med dessa villkor. Vi har rätt att genomföra en utvärderingsprocess för att bedöma din lämplighet som Hyresvärd innan du får tillgång till ditt användarkonto.

3.2 Vi tillhandahåller Tjänsten för att förmedla kontakt med Hyresgäster och erbjuda dessa att låta förvara fordon i ditt utrymme. Vi tillhandahåller inte själva några parkeringsutrymmen, utan förmedlar endast erbjudanden om att låta förvara fordon i ditt utrymme på uppdrag av dig. En beskrivning av Tjänsten finns tillgänglig på rymla.com samt rymla.se. Du ska följa våra riktlinjer gällande aktuell tidpunkt för Hyresvärdens erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att avslå eller godkänna erbjudanden utan anledning.

3.3 Som Hyresvärd skall du erbjuda ändamålsenliga utrymmen för att uppfylla dina åtaganden som Hyresvärd, ha tillgång till nödvändig utrustning och enheter för att administrera dina erbjudanden samt vara nåbar inom skälig tid för potentiella frågor. 

3.4 Alla erbjudanden som presenteras via Rymla innebär icke-bindande erbjudanden om ej annat är angivet. Om en Hyresgäst skickar en bokningsförfrågan gällande ditt utrymme och du väljer att bekräfta bokningen blir du däremot automatiskt bunden av bokningen och åtar dig att tillhandahålla överenskommet utrymme till Hyresgästen. 

3.5 Du är själv ansvarig för innehållet och utformningen i de erbjudanden som du tillhandahåller genom Tjänsten. Du är även ansvarig för att uppgifterna i erbjudandet är fullständiga, korrekta, aktuella och inte strider med Sveriges Rikes Lagar samt Användarvillkoren samt ev. andra villkor och policyer som du godkänner när du använder tjänsten. 

3.6 När en Hyresgäst skickar en bokningsförfrågan om att låta förvara fordon i ditt tillgängliga utrymme genom Tjänsten och du i sin tur accepterar Hyresgästens bokning ingår du och Hyresgästen ett avtal sinsemellan. Rymla är inte avtalspart till avtalet mellan Hyresgästen och dig. Du är enskilt ansvarig för ditt utrymme. Varenda utrymme som upplåts genom Tjänsten får endast  användas för förvaring av lös egendom, aldrig som bostad eller på något annat sätt för djur eller människor att vistas i. Med undantag för husbil-, husvagn- och båtplats.

3.7 Som Hyresvärd får du inte använda Tjänsten för att annonsera om annat än förvaring av fordon i ditt utrymme i de kategorier som vid aktuell tidpunkt finns tillgängligt i Tjänsten. Marknadsföring i övrigt tillåts således inte. Du får enbart lägga ut ett erbjudande per utrymme. Om du tillhandahåller ett erbjudande via Tjänsten som inte längre finns tillgängligt ska du ta bort det aktuella erbjudandet utan fördröjning. Varenda erbjudande ska ha rubrik och informationstext som beskriver det utrymme som erbjudandet rör tydligt. Utomstående länkar får ej förekomma i erbjudanden.

3.8 Om Hyresgästen genomfört en bindande bokning och betalat avgiften för ditt utrymme och Hyresgästen inte skulle få tillgång till ditt utrymme har Hyresgästen rätt att kontakta dig direkt enligt avtalet mellan dig och Hyresgästen.

3.9 Tillträde och tillgång till ditt utrymme (inklusive eventuella nycklar etc.) bestäms enligt särskild överenskommelse mellan dig och Hyresgästen.

4. Hyresgästen och Hyresvärdarnas annonserbjudanden på Rymla

Villkoren i detta avsnitt 4 tillämpas om du använder Tjänsten i egenskap av Hyresgäst.

4.1 Rymla tillhandahåller Tjänsten som en plattform för att hjälpa dig att hitta olika typer av utrymmen som Hyresvärdar tillhandahåller. Vi tillhandahåller inte själva några parkeringsutrymmen, utan förmedlar enbart erbjudanden om att låta fordon förvaras i utrymmen på uppdrag av Hyresvärdarna. En detaljerad beskrivning av Tjänsten finns tillgänglig på rymla.com samt rymla.se.

4.2 För att kunna använda Tjänsten måste du registrera dig för ett personligt användarkonto via BankID. Du ansvarar för all aktivitet som sker under ditt användarkonto.

4.3 Alla erbjudanden som presenteras via Tjänsten innebär icke-bindande erbjudanden om inte annat anges. Erbjudandena gäller i mån av tillgänglighet. Varje Hyresvärd är ensamt ansvarig för utformningen och innehållet i sina erbjudanden avseende respektive utrymme som Hyresvärden tillhandahåller genom Tjänsten. Hyresvärden är även ansvarig för att uppgifterna i erbjudandet är korrekta. 

4.4 När Hyresvärden accepterar din bokningsförfrågan om att låta förvara fordon i Hyresvärdens utrymme genom Tjänsten ingår du och Hyresvärden ett avtalsinsemellan. Rymla är inte avtalspart till avtalet mellan dig och Hyresvärden. 

4.5 Du accepterar att Hyresvärden kan villkora ditt nyttjande av Hyresvärdens utrymme med egna villkor. I vissa fall kan särskilda villkor framgå av informationen i det erbjudande som Hyresvärden tillhandahåller via Tjänsten. Hyresvärden är ensamt ansvarig för sitt utrymme. 

4.6 Varje utrymme som upplåts genom Tjänsten får endast användas för förvaring av lös egendom, aldrig som bostad eller på annat sätt för människor eller djur att vistas i. Med undantag för husbil-, husvagn- eller båtplats. 

4.7 Du åtar dig att följa våra från tid till annan gällande villkor för förbjudna föremål och material. Förbjudna föremål och material får under inga omständigheter förvaras i ett utrymme.

4.8 Om du har betalat avgiften för ett utrymme som Hyresvärden erbjudit att tillhandahålla dig via Tjänsten och inte skulle få tillgång till Hyresvärdens utrymme skall du vända dig direkt till Hyresvärden enligt avtalet mellan dig och Hyresvärden.

4.9 Tillträde och tillgång till Hyresvärdens utrymme (inklusive nycklar etc.) regleras enligt särskild överenskommelse mellan dig och Hyresvärden.

5. Rymla’s meddelandetjänst 

5.1 I Rymlas meddelandetjänst kan du som har ett användarkonto på Rymla skicka och ta emot meddelanden till kundtjänst. Observera att du behöver ha ett användarkonto på Rymla för att kunna skicka meddelanden och läsa meddelanden som skickats till dig av kundtjänst.

5.2 God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det inte tillåtet att;

  • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Rymla’s meddelandetjänst.
  • Använda Rymla’s meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
  • I övrigt missbruka Rymla’s meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden eller marknadsföringsmaterial.
  • Använda meddelandetjänsten för annat bruk än för kommunikation sinsemellan genom Rymlas plattform.

5.3 Rymla kan filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Rymla kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor eller som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler. 

5.4 Rymla förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

6. Priser och betalning

6.1 Användarna av Tjänsten är medvetande om att användningen av Tjänsten är förenad med avgifter. För förvaring av fordon i ett utrymme gäller de priser som för aktuellt tillfälle anges i respektive erbjudande. 

6.2 Hyresvärden accepterar och är medveten om att Hyresvärden inte kan kräva ytterligare ersättning för parkering i ett utrymme efter bindande bokning skett mellan Hyresvärden och Hyresgästen. Om utrymmet tillhandahålls av en Hyresvärd i egenskap av näringsidkare, kan priset komma att inkludera mervärdesskatt enligt vad som anges i det aktuella erbjudandet. 

6.3 Priserna inkluderar även vår förmedlingsavgift som har en fast procentsats av avgiften. Gällande avgift i form av procentsats framgår den på vår webbplats, rymla.com samt rymla.se. Vi har rättighet att ändra förmedlingsavgiften genom justering av dessa villkor enligt avsnitt 15. Samtliga priser är inklusive moms.

6.4 Betalning av avgiften för utrymmet sker i samband med bokningen via faktura. Varenda betalning av avgift görs till fullo genom de betalningsuppgifter som Rymla tillhandahåller. 

6.5 Betalningen förmedlas av Rymla till anvisat bankkonto av Hyresvärden, efter avdrag av vår förmedlingsavgift. Hyresvärd och Hyresgäst godkänner att, Rymla ej är part i avtalet mellan Hyresvärden och Hyresgästen, och att fullständig betalning av Hyresvärdens utrymme sker via den betalningstjänst som Rymla tillhandahåller.

7. Tredjepartsapplikationer

7.1 Vissa delar av Tjänsten kan vara integrerade med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter i syfte att göra inloggning, innehåll och/eller tjänster tillgängliga (t.ex. BankID). Dessa tredjepartsapplikationer kan ha egna användarvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du accepterar att vi inte står bakom och inte ansvarar för funktioner eller innehåll i någon tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana tredjepartsapplikationer.

8. Hyresvärdens ansvar

8.1 Hyresvärden åtar sig att vara fullt ansvarig gentemot oss och varje Hyresgäst för de utrymmen som Hyresvärden tillhandahåller via Tjänsten. Hyresvärden garanterar att denne har rätt att låta Hyresgästen förvara fordon i sitt utrymme via Tjänsten enligt samtliga tillämpliga lagar och eventuella avtal mellan Hyresvärden och tredje man. Hyresvärden ansvarar för att annonsering av utrymmen sker på ett sanningsenligt sätt som reflekterar verkligt skick och egenskaper för aktuellt utrymme.

8.2 Om tillhandahållandet av utrymme som Hyresgästen betalat för inte fullföljs på grund av omständigheter som Hyresvärden svarar för (t.ex. överbelastning eller överbokningar) och Hyresgästen riktar krav mot oss, är Hyresvärden ansvarig att ersätta oss för våra kostnader och eventuella skador. 

8.3 Om Hyresgästens egendom lider skada eller förlust med anledning av omständighet som Hyresvärden genom fel eller försummelse ansvarar för, ska Hyresvärden utge ersättning till Hyresgästen för sådan skada. 

8.4 Rymla har inget ansvar för utrymmen eller egendom som förvaras i ett utrymme som en Hyresvärd tillhandahåller genom Tjänsten.

8.5 Hyresvärden ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och företagsspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Hyresvärden misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Hyresvärden omedelbart ändra lösenordet till sitt användarkonto och kontakta oss. 

8.6 Hyresvärden får inte överlåta sitt användarkonto till något annat företag, person eller organisation.

8.7 Hyresvärden ansvarar för att kontrollera legitimation på Hyresgästen innan Hyresgästen får tillträde till Hyresvärdens utrymme.

8.8 Hyresvärden ansvarar för att, under hela den tid som Hyresvärdens utrymme upplåts, ha en lämplig försäkring för sitt utrymme. Den egendom som från tid till annan kan komma att förvaras i utrymmet skall vara försäkrad av Hyresgästen. Hyresvärden ansvarar för att sådan försäkring även gäller vid upplåtande av respektive utrymme. Hyresvärden ansvarar för att, vid förekommande fall, inhämta godkännande från försäkringsbolag för upplåtande av aktuellt utrymme.

8.9 Hyresvärden är medveten om att upplåtande av utrymme kan medföra skattskyldighet av olika slag. Hyresvärden ansvarar ensam för eventuella skattekonsekvenser som kan uppkomma i anledning av nyttjandet av Tjänsten och upplåtande av Hyresvärdens utrymme. Hyresvärden ansvarar för betalning av skatt och andra eventuella avgifter som kan uppstå i samband med Tjänsten. Hyresvärden ansvarar själv för att inhämta nödvändig information avseende skatteregler i samband med Förvaringsvärdens nyttjande av Tjänsten.

9. Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ansvarar för all sin användning av Tjänsten och för att personlig och användarspecifik information, såsom t.ex. inloggningsuppgifter, som kan användas för åtkomst till Tjänsten, förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig person. Om Hyresgästen misstänker att någon obehörig person fått tillgång till sådan information eller att Tjänsten på annat sätt missbrukas, ska Hyresgästen omedelbart ändra sitt lösenord och kontakta oss.

9.1 Om Hyresvärdens utrymme lider skada med anledning av omständighet som Hyresgästen genom fel eller försummelse ansvarar för, ska Hyresgästen utge ersättning till Hyresvärden för sådan skada. 

9.2 Rymla har inget ansvar för utrymmet eller egendom som förvaras i ett utrymme som en Hyresvärd tillhandahåller genom Tjänsten.

9.3 Hyresgästen ansvarar för att aktuellt utrymme, efter förvaringstiden löpt ut, är i samma skick som det var vid Hyresgästens tillträde. Om Hyresgästen orsakar skada på Hyresvärdens utrymme eller på annat sätt orsakar Hyresvärden skada, ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden sådan skada.

9.4 Hyresgästen ansvarar över att inte använda Hyresvärdens utrymme efter överenskommen tid. För överstigande tid kan Hyresgästen debiteras ytterligare avgifter. Hyresgästen ska ha flyttat all egendom ur Hyresvärdens utrymme samt städat aktuellt utrymme senast den sista dagen för överenskommen tid.

10. Tillgänglighet och ändring av tjänsten

10.1 Vi gör kontinuerliga ansträngningar och uppdateringar för att se till att Tjänsten ska vara så användarvänlig och optimal som möjligt. Ibland kan vissa tekniska problem eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. Vi garanterar därför inte tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten av informationen i Tjänsten. 

10.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för service ändamål.

10.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera och ändra Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen av Tjänsten och / eller design och utformning. Detta kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Rymla och dess innehåll tillhör oss eller våra licensgivare. Vi ger dig nyttjanderätt att använda en återkallelig, begränsad och ej exklusivt innehåll av Tjänsten för de syften som anges i dessa villkor. 

11.2 Du får ej använda Tjänsten eller innehållet i Rymla i någon annan utsträckning än vad som framgår av dessa villkor. Alla varumärken, domännamn och övriga kännetecken som framgår i Tjänsten tillhör våra licensgivare eller oss. Du har ej rätt att använda dessa kännetecken för något annat ändamål (med undantag för dina egna kännetecken som enbart tillhör dig).

11.3 Du kan ladda upp eget innehåll till Rymla, t.ex. Användarinnehåll som information, text och bilder. Laddar du upp Användarinnehåll till Rymla, säkerställer du att du har rättigheter att publicera Användarinnehåll, och att Användarinnehåll, eller vår användning av Användarinnehåll, ej står i strid med gällande lagar eller rättigheter som tillhör tredje part.

11.4 Du ska ej ladda upp något Användarinnehåll som kan komma att anses kränkande, stötande, nedsättande, hotfullt eller som annars kan komma att påverka Rymla negativt. Du är enskilt ansvarig för allt Användarinnehåll som du laddar upp via Rymla och ska ersätta all vår skada om du bryter mot vad som är angivet i detta stycke.

11.5 Vi har rätt att granska eller justera Användarinnehåll samt att ta bort Användarinnehåll oavsett vilken anledning. Vi kan genomföra dessa åtgärder utan att föregående meddela dig eller eventuell tredje part.

11.6 Du ger oss en ej exklusiv, överlåtbar, royaltyfri och oåterkallelig licens att reproducera, använda, göra tillgänglig för allmänheten, modifiera, och distribuera ditt Användarinnehåll i samband med Rymla för användning i alla slags medier, såväl enskilt som i samband med övrigt innehåll eller material, oavsett teknologi eller medel. Med undantag för ovan behåller du alla rättigheter till Användarinnehåll.

11.7 Använder du dina varumärken i Rymla godkänner du att vi kan använda, visa och i övrigt tillhandahålla dina varumärken inom ramen för Rymla och i vår marknadsföring av Rymla samt de erbjudanden som finns tillgängliga via Rymla. Vid sådan användning kommer vi följa dina instruktioner avseende användning av dina varumärken och kännetecken.

11.8 Vi har rätt att ta bort Användarinnehåll eller andra uppgifter som lämnas i Tjänsten för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.

12. Avslutande eller avstängning av användarkonto

12.1 Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto genom att kontakta kundtjänst för att ”avsluta användarkonto” eller motsvarande funktion i Tjänsten. Om du som Hyresvärd avslutar ditt användarkonto kommer vi betala ut samtliga avgifter som vi mottagit från Hyresgäster på uppdrag av dig som Hyresvärd fram till det datum när du avslutar ditt användarkonto.

12.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av eller avsluta ditt användarkonto och din tillgång till Tjänsten om du eller någon som du ansvarar för bryter mot dessa villkor eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka oss eller tredje man skada.

12.3 Vi har rätt att säga upp och avsluta din tillgång till Tjänsten med en månads uppsägningstid.

I förekommande fall betalar vi ut utestående avgifter enligt ovan.

Om användaren grovt strider mot dessa villkor eller våra andra villkor vid användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att avsluta tillgång till tjänsten omedelbart.

13. Personuppgifter

13.1 Vi värnar om våra användares integritet. För att kunna ge dig tillgång till våra tjänster behöver vi samla in, behandla och använda vissa personuppgifter om dig, detta i enlighet med lag samt i den omfattning och i enlighet med det syfte som beskrivs i vår integritetspolicy. För att använda Tjänsten måste du acceptera vår integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa villkor.

14. Ansvarsbegränsningar och reklamation

14.1 Rymla är inte part i avtalet mellan Hyresvärd och Hyresgäst. Vi har således ingen ersättningsskyldighet gentemot Hyresvärd eller Hyresgäst för avtal som Hyresvärd och Hyresgäst ingår genom nyttjandet av Tjänsten. Vi har heller ingen skyldighet att tillhandahålla något utrymme, och har heller inget ansvar avseende någon omständighet hänförlig till de utrymmen som Hyresvärdar erbjuder genom Tjänsten. Vi ansvarar endast för att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med dessa villkor för att underlätta kommunikationen mellan Hyresvärd och Hyresgäst. Vi ansvarar inte för att lösa eventuella tvister mellan Hyresvärd och Hyresgäst. Eventuella tvister ska lösas direkt mellan Hyresvärd och Hyresgäst.

14.2 Rymla friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkt och indirekt skada och/eller förlust eller skador som uppstått för Hyresvärd, Hyresgäst eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Tjänsten oavsett hur skadan eller förlusten uppstått och oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Rymla ansvarar i inget fall för skada på fast eller lös egendom. Rymla friskriver sig vidare helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Hyresvärd och Hyresgäst.

14.3 Med förbehåll för vad som anges ovan, skall reklamation och andra anspråk avseende användningen av Tjänsten framställas skriftligen och utan oskäligt dröjsmål från det att du upptäckt den omständighet som föranleder anspråket, dock senast inom tre (3) månader från det att omständigheten inträffade, varefter anspråket förfaller.

15. Ändringar

15.1 Rymla har rätt att när som helst och utan föregående information ändra eller sluta tillhandahålla Tjänsten, ändra dessa villkor eller ersätta Tjänsten med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Rymla att avsluta din tillgång till tjänsterna. Vid väsentliga ändringar kommer vi meddela dig om ändringarna via e-post eller genom ett tydligt meddelande på ditt användarkonto eller vår webbplats. 

16. Ångerrätt

16.1 Tjänsten omfattas inte av ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

17. Övrigt

17.1 Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Vi har vidare rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av vad som framgår av dessa villkor.

Meddelanden under dessa villkor ska skickas skriftligen till den andra parten. Om meddelanden skickas till användare, ska meddelandet skickas till den e-post som från tid till annan anges på respektive användarkonto. Om meddelandet ska skickas till Rymla, skall meddelandet skickas till:

Rymla AB 
Eskadervägen 40, 183 58 Täby

E-post: info@rymla.se

Tvister som uppstår i anledning av dessa villkor eller er användning av Tjänsten ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.