Rymla | Integritetspolicy

December 5, 2023

Allmänt

Denna integritetspolicy gäller när Rymla AB, org.nr 559288-2350, 183 58 Täby (nedan “Rymla”, “vi”, “oss” eller “vår”) tillhandahåller en plattform för förmedling av kontakt mellan hyresvärdar och hyresgäster som önskar låta hyra ut respektive hyra parkeringsutrymmen genom webbplatsen rymla.se och rymla.com (“Tjänsten”).

Denna policy har som syfte att förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Vi vill säkerställa att du har vetskap om vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med din information, samt att du är medveten om hur vi skyddar din integritet och dina rättigheter under denna policy. All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Tjänsten och dess funktioner. Vi har rätt till att behandla dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig och för vissa särskilda kategorier baserat på ditt samtycke. Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt kan klassificeras till en person. Rymla är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter inom ramen för användningen av Tjänsten. För att använda Tjänsten måste du vara över 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy. Genom att använda Tjänsten samtycker och godkänner du att vi hämtar och lämnar information om dig genom din enhet samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med lag och denna policy.

Vilka uppgifter samlar och behandlar vi om dig?

Vi behandlar och samlar in sådana uppgifter om dig som du lämnar till oss när du skapar ett användarkonto. Vi behandlar även och samlar in uppgifter som vi från tid till annan får tillgång till genom ditt användande av Tjänsten. De personuppgifter vi behandlar kan t.ex. bestå av namn, telefonnummer, personnummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, IP-nummer, platsinformation, samt övrig information som du tillhandahåller oss eller som framkommer inom ramen för din användning av Tjänsten. Vi kan komma att behandla dina bankuppgifter kredit- eller betalkortsinformation, samt övriga finansiella uppgifter som vi kan behöva för att behandla betalningar.

Vad är vårt syfte med att behandla dina personuppgifter?

Tillhandahållandet av Tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig Tjänsten och de erbjudanden som tillhandahålls via Tjänsten. Vi behandlar din platsinformation för att Rymla ska fungera ändamålsenligt. Vi behandlar också dina personuppgifter för att anpassa, utveckla, och administrera Tjänsten och dess funktioner, för att administrera vår kundrelation med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra lagreglerade krav.

Platsinformation

Genom att använda Tjänsten kan vi använda, samla in och dela platsinformation i ett syfte att tillhandahålla information om din enhets geografiska plats. Platsbaserade tjänster kan använda WiFi, GPS, Bluetooth, IP-adress, mobilmaster, samt övriga tekniker för att fastställa ungefär var du och din enhet befinner sig. Dina uppgifter om platsinformation och personuppgifter kan komma att behandlas, segmenteras, samköras och analyseras i ett syfte att fastställa din plats samt för att verifiera din plats. Vi använder endast din platsinformation för ändamålet att tillhandahålla bättre och relevanta erbjudanden enligt din befintliga plats.

Skulle du välja att inaktivera platstjänster i din enhet eller app kan vi inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Marknadsföring

Vi kan komma att använda information som du lämnat oss för att genom direkt marknadsföring kunna lämna mer personliga och bättre erbjudanden och service till dig, inklusive erbjudanden som är anpassade efter ditt köpbeteende, preferenser och behov enligt nedan.

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och nyhetsbrev till dig direkt i Tjänsten, samt via e-mail och post. Dessa erbjudanden och nyhetsbrev kan innehålla reklam och erbjudanden från oss eller våra partners vi samarbetar med.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig antingen direkt eller via någon av våra samarbetspartners för reklam- och marknadsföringssyften genom epost, push-notiser eller övriga meddelanden. Sådan reklam och marknadsföring från våra samarbetspartners kan avse ytterligare produkter och tjänster som har ett samband med din användning av Tjänsten.

Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi har om dig inte ska behandlas eller användas för direktmarknadsföring. Vänligen skicka en begäran om spärr mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss skriftligen på nedan angivna adress.

Tredje part

Om du hyr en parkeringsplats från en hyresvärd genom Tjänsten kan vi dela dina personuppgifter med hyresvärden. Du godkänner och är medveten om att denna information kan överlämnas till självständiga tredje parter och att vi då inte längre kan påverka hur dessa tredje parter kan komma att använda dina personuppgifter. Vi kan även låta våra andra samarbetspartners behandla din information för de syften som anges enligt ovan.

Vi kan komma att behöva lämna ut dina personuppgifter till övriga tredje parter om det är av nödvändighet för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata rättsliga intressen eller för att förebygga, upptäcka eller uppmärksamma möjliga säkerhets- eller tekniska problem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer av tredjepartstjänster och andra företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. IT-leverantörer. Dock är det vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt vis och därför ingår vi avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt lag och denna policy. Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Genom användandet av Tjänsten kan du komma i kontakt med länkar till tredje parts webbplatser, tjänster och/eller produkter. Din användning kan i annat innebära att från oss oberoende tredje part behandlar och samlar in information om dig. Om du registrerar dig för Tjänsten via en tredje part som exempelvis Google eller Facebook, är du medvetande om att vi kan komma att dela viss information med dem och att de kan komma att dela viss information med oss för att möjliggöra aktivering av ditt användarkonto. Information som behandlas och samlas in av sådana tredje parter regleras av deras egna policys och villkor, vi rekommenderar att du sätter dig in i deras policys och villkor.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

När som helst kan du välja att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att avsluta ditt användarkonto. Ditt användarkonto avslutas genom att kontakta Rymla’s kundtjänst för att avsluta ditt användarkonto eller liknande funktion i Tjänsten. Vänligen notera att ditt användarkonto inte är avslutat om du endast avinstallerar vår app från din enhet. Vi behåller dina personuppgifter under sådan period som det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna policy, såvida det inte tillåts i lag eller krävs att vi behåller dina uppgifter under en längre tid. Därefter kommer vi att avidentifiera eller radera dina personuppgifter.

Vi behåller din platsinformation enbart när du använder Tjänsten. När som helst kan du välja att dra tillbaka ditt samtycke till vår användning, insamling, överföring, lagring, och behandling av din platsinformation genom att avaktivera de platsbaserade funktionerna i Tjänsten eller i inställningarna för din enhet. Den platsinformation som vi lagrat och samlat in om dig raderas automatiskt om du väljer att avaktivera de platsbaserade funktionerna i Tjänsten.

Säkerheten av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg vid din användning av Tjänsten och vår behandling av dina personuppgifter. Vi strävar efter att upprätthålla de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookies m.m.

Vår webbplats, rymla.se och rymla.com, använder cookies för att fungera korrekt. En cookie är en textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system minns din enhet när du besöker vår webbplats. Ingen personlig identifierbar data lagras i cookies, enbart ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare och för att vi ska kunna föra besöksstatistik. Accepterar du inte användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du går tillväga med det hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Väljer du att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Vi använder sessionscookies (som tar slut när du stänger ner din webbläsare) och beständiga cookies (som finns kvar på din enhet under en obestämd tid eller tills du väljer att ta bort dem). Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i nedan tabell:

Typ av cookie

Ändamål

Nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsten

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Exempelvis låter dessa cookies oss känna igen dig och tillhandahålla så att du får korrekt information.

Analys och prestanda

Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsten används och fungerar. Vi använder informationen för att driva, förbättra och underhålla Tjänsten.

Funktionella

Dessa cookies låter oss hantera vissa funktioner i Tjänsten enligt dina val och inställningar. Dessa gör att när du återvänder till Tjänsten så kan vi exempelvis minnas ditt användarnamn samt komma ihåg hur du anpassat dina inställningar.

Erbjudanden och annonser

Vi använder dessa cookies för att förse dig med erbjudanden och annonser från våra uthyrare, samt för att mäta spridningen av olika erbjudanden.

Tredje part

Vi kan komma att låta våra samarbetspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma syfte som anges ovan. Vi kan också komma att anlita tjänsteleverantörer i samma ändamål som anges ovan för att för vår räkning använda cookies.

När du använder vår app på din enhet behöver vi hämta och lagra teknisk information till viss del från enheten för att vi ska kunna uppdatera och tillhandahålla Tjänsten. Genom att använda vår app samtycker du till att vi hämtar och lagrar viss teknisk information från din enhet. Önskar du inte längre att vi hämtar och lagrar den tekniska informationen måste du avinstallera vår app. Vänligen notera att ditt konto inte automatiskt avslutas om du endast avinstallerar vår app från din enhet.

Information om personuppgifter

Rymla är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi arbetar ständigt med att på vårt eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felande eller missvisande, men du har även rätt att när du vill begära borttagning eller korrigering av felaktig eller uppdaterad information. För direkta förfrågningar om insamling av och borttagning av lagrad data, kontaktar du oss i båda fallen genom att skicka en skriftlig och undertecknad begäran med ditt namn och personnummer till följande adress:


Rymla AB
183 58 Täby
E-post: info@rymla.se 

Vid generella frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på ovan adress.

Ändring av denna policy

Vi kan från tid till annan uppdatera denna integritetspolicy. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att uppdatera den nya Integritetspolicyn på den här sidan eller genom att skicka ett meddelande med uppdateringen via e-post. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att upptäcka eventuella ändringar och tillägg. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att säga upp Tjänsten i enlighet med de allmänna villkoren.