January 21, 2024

Delningsekonomi och cirkulär ekonomi är ord som allt oftare dyker upp i olika sammanhang, men vad innebär det egentligen? 

Enligt Nationalencyklopedin så definierar dem delningsekonomi som ett “samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster” (NE). Och det är precis vad vi tillsammans gör på Rymla. 

Fram tills nyligen har trenden varit nytt, nytt, nytt! Och våra konsumtionsvanor har ökat lavinartat. Som vi nämnde i ett tidigare inlägg om innebörden av peer-to-peer går vi istället lite tillbaka i tiden till våra rötter, där vi faktiskt höll på med byteshandel och delade på saker. Är inte the circle of life fantastiskt? Tack vare ökad miljömedvetenhet, hållbarhetstrend och digitalisering har det blivit allt enklare att dela med varandra. Vi behöver inte längre vallfärda långt med varor till en marknad och stå och sälja en hel dag. Nu kan vi göra det på några minuter framfor vår dator eller telefon!

PwC gjorde en undersökning kring konsumtion och delningsekonomi där man kom fram till att allt fler inte vill “äga” utan hellre dela eller ha tillgång till produkter. Några utav dem främsta drivkrafterna är den ekonomiska bördan samt ovälkommet ansvar som kan uppkomma. 

Hoppa på trenden och börja tjäna pengar framför soffan här!

Relaterat